Patronat wydarzeń

Wybierz wydarzenie

Zarejestruj się na konferencję i otrzymaj darmową wejściówkę na targi.

Rynek HVACR cały czas ewoluuje. Nowe wyzwania ekologiczne, drożejące nośniki energetyczne, a także wymagania związane z poprawą efektywności energetycznej systemów HVACR wymagają nowych technologii i rozwiązań. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, o nowościach i premierach rynkowych, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez redakcję czasopisma Chłodnictwo&Klimatyzacja.

Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm przekażą Państwu najnowsze informacje związane z wymaganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, przedstawią trendy technologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie budowy i modernizacji układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

01.03.2023

10:30 – 10:45
Przywitanie gości, otwarcie targów

Dariusz DRĄG dyrektor ds. rozwoju PTAK WARSAW EXPO

10:45 – 11:15
Rynek HVACR wobec nowych wyzwań i sytuacji rynkowej

Wojciech ŻMIGRODZKI, Krajowe Forum Chłodnictwa

11:15 – 11:45
Rynek pomp ciepła w Polsce – perspektywy rozwoju i zagrożenia

Małgorzata SMUCZYŃSKA, PORT PC

11:45 – 12:00
Pompy ciepła TROPICO

Jacek RACHWAŁ – NABILATON/NOXA

12:00 – 12:45
Nowe wymogi i ograniczenia dla firm importujących urządzenia i producentów z branży HVACR w kontekście nowelizacji ustawy F-gazowej w UE

Agnieszka TOMASZEWSKA – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Analiz, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w MKiŚ

12:45 – 13:00
Zastosowanie innowacyjnych, elektrycznych systemów grzewczych na przykładzie firmy TERMOFOL

Jakub JANIK, TERMOFOL

13:00 – 13:15
Clivia, czyli przyszłość – premiera inteligentnych klimatyzatorów

Rafał PIGUŁA, FREE Polska

13:15 – 14:00
Obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowy innowacyjnych rozwiązań HVAC

Mariusz SKWARCZYŃSKI – Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR

14:00 – 14:15
KONSI – Innowacyjne pompy ciepła R32 i R290

Karol BRUS – Grupa SYSTHERM

14:15 – 14:35
Dyrektywy EPBD – nowelizacja aktów prawnych

Justyna KOZUŃ – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

14:35 – 15.00
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Barbara WĄSOWSKA – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

15:00 – 15:15
Właściwy dobór pompy ciepła w budynkach modernizowanych. Podstawowe błędy doborowe.

Dariusz STACHURA, KLIMA-THERM

15:15 – 15:45
Polska na Europejskim rynku HVACR – kluczowe trendy i rozwój

Marta WÓJCIK, EUROVENT MARKET INTELLIGENCE

02.03.2023

10:00 – 10:45
PPOŻ Wymagania, wytyczne w zakresie projektowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w świetle najnowszych standardów projektowych

dr inż. Grzegorz KUBICKI, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

10:45 – 11:30
Kształtowanie i jakość środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej – zalecenia i wymagania, trendy technologiczne

dr inż. Jerzy SOWA, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

11:30 – 12:00
Redukcja 30% kosztów inwestycyjnych oraz znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy zastosowaniu central z wbudowaną pompą ciepła LMF Clima – analiza na przykładzie budynku biurowego w Krakowie

Paweł JAŃCZYK, ALEXA DYSTRYBUCJA

12:00 – 12:30
PARP Twój partner w biznesie, Fundusze Europejskie 2021–2027 dla firm – badania, inwestycje, rozwój

Ilona RUDKA, Departament Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12:30 – 13:00
Wiarygodność deklarowanych danych technicznych central wentylacyjnych a rzeczywiste zużycie energii

Igor SIKOŃCZYK, Eurovent

13:00 – 13:30
Ciepło z Gree – ekosystem rozwiązań grzewczych

Mateusz GÓRZ, FREE POLSKA

13:30 – 14:00
Midea – system VRF V8

Małgorzata Kurek, ZYMETRIC

14:00 – 14:30
Typowe lata meteorologiczne oraz strefy klimatyczne Polski wyznaczone dla lat 1991 -2020– wpływ na analizy energetyczne, dobór i wielkość urządzeń/systemów HVACR oraz możliwości optymalizacji pracy

dr inż. Piotr NAROWSKI, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Kominiarzy

Data: II dzień targów 02.03.2023Organizator: Krajowa Izba Kominiarzy

02.03.2023

10:00 - 10:30
Błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej.

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

10:30 - 11:00
Komunikacja dachowa

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

11:30 - 12:00
Odpowiedzialność kominiarza w pracy

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

12:00 - 12:30
Wentylacja grawitacyjna a nawiewy i nawiewniki

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

13:00 - 14:00
Let's be smart!- rozwiązania systemowe Walraven

Walraven Sp. z o.o.

14:00 - 14:30
Automatyzacja pracy w serwisach MSP

Łukasz Dyczkowski