MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

27-29 lutego 2024

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Darmowa rejestracja

Jeżeli jesteś zainteresowany biznesowym wydarzeniem skupiającym firmy z branży techniki grzewczej i klimatyzacji i chcesz wziąć udział w naszych targach jako odwiedzający, wypełnij formularz:

Wystawcy 2023