WEG Poland

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Założone w 1961 roku przedsiębiorstwo WEG jest globalną firmą produkującą sprzęt elektro-elektroniczny. Działa głównie w sektorze dóbr inwestycyjnych, oferując rozwiązania w zakresie maszyn elektrycznych, automatyki i farb dla kilku sektorów, w tym infrastruktury, hutnictwa, celulozy i papieru, ropy i gazu, górnictwa i wielu innych.

EN

Founded in 1961, WEG is a global electric-electronic equipment company, operating mainly in the capital goods sector with solutions in electric machines, automation and paints for several sectors, including infrastructure, steel, pulp and paper, oil and gas, mining, among many others.