Synco

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Rurociągi preizolowane SYNCOPEX® to rury z polietylenu usieciowionego PEX z izolacją i zewnętrznym płaszczem, przeznaczone do centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody. Rury preizolowane PEX zapewniają kompleksowe rozwiązanie o wysokiej wytrzymałości, elastyczności i żywotności. Innowacyjna konstrukcja pozwala uzyskać doskonałe warunki termoizolacyjności rurociągów i zmniejszyć straty ciepła nawet o 50%.

EN

SYNCOPEX pre-insulated pipelines are PEX cross-linked polyethylene pipes with insulation and outer jacket, intended for central heating, and hot and cold water. SYNCOPEX is a comprehensive solution with high strength, flexibility, and durability. Innovative design allows to obtain of excellent thermal insulation conditions for pipelines and reduces heat loss by up to 50%.