Potwierdzenie rejestracji / Registration confirmation

Dziękujemy za rejestrację. Potwierdzenie rejestracji z kodem QR zostało wysłane na podanego maila. /
Thank you for your registration. Confirmation of registration with a QR code has been sent to the e-mail address provided.