SALESBOOK

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Salesbook to kompletna platforma, która łączy w sobie zalety narzędzi Sales Tech. Dzięki temu firmy mają możliwość wdrożenia jednego systemu sprzedażowego, który zaspokaja wszystkie potrzeby na różnych etapach procesu sprzedaży i zwiększa wartość sprzedaży średnio o 54%.

EN

Salesbook is a complete platform that combines the benefits of Sales Tech tools. This gives companies the chance to implement a single sales system that covers all the needs at different stages of the sales process and increases sales value by an average of 54%.