MGB group

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Spółka MGB Group zdobywa uznanie jako nieustanny innowator w dziedzinie wysokiej jakości materiałów do lutowania, materiałów spawalniczych, proszków, blach napawanych, kompozytów oraz aplikacji sprzętu gazowego. MGB Group dostarcza technologię oraz doświadczenie wraz z materiałami i urządzeniami. MGB nie sprzedaje materiałów, oferuje i dostarcza przemyślane rozwiązania.

EN

MGB Group is recognized as a continuous innovator in high quality brazing materials, welding consumables, powders, overlays, composites and gas equipment applications. MGB Group provides technology and experience along with materials and devices. MGB does not sell materials, offers and delivers thoughtful solutions.