INWEST-PRODUKT

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Inwest-Produkt – producent elementów wentylacyjnych do domów i przemysłu. Jesteśmy polską firmą z nowoczesnym parkiem maszynowym i dużym doświadczeniem w branży. Produkujemy systemy wentylacji rozdzielaczowej (na czele z naszym innowacyjnym system hybrydowym II generacji IPX-PREMIUM) oraz standardowe systemy prostokątne z blachy ocynkowanej.

EN

Inwest-Produkt – a manufacturer of ventilation components for homes and industry. We are a Polish company with modern machine park and huge experience in the industry. We produce air distributor ventilation systems (with our innovative, 2-generation hybrid system IPX-PREMIUM) and ventilation systems based on rectangular steel ducts and accessories.