INDOO

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Indoo sp. z o.o. bazuje na ponaddwunastoletnim doświadczeniu w produkcji urządzeń grzewczych opartych na technologii indukcyjno-akumulacyjnej, które mają szeroki zakres zastosowań od instalacji w domach prywatnych, przez instytucje publiczne, aż po duże instalacje w zakładach przemysłowych. Celem spółki jest oferowanie najwyższej jakości produktów i usług w branży grzewczej. Nasza oferta skierowana jest do osób i podmiotów, które modernizują istniejące lub budują nowe instalacje centralnego ogrzewania (c.o.).  

EN

Indoo sp. z o.o. builds on over twelve years of experience in the production of heating devices based on induction-accumulation technology. Our producta have a wide range of applications, from installations in private homes, through public institutions, to large installations in industrial plants. The company’s goal is to offer the highest quality products and services in the heating industry. Our offer is addressed to people and entities that wish to modernize existing or build new central heating installations.